top of page
Konferans

EntDebate

EntDebate, "Entrepreneur's Debate", girişimcilere özgü bir münazara etkinliğidir. EntDebate etkinliğine katılan girişimci takımlar, iş fikirlerini doğrularken, girişimcilik özellikleri bakımından ne kadar yetkin olduğunu uygulamalı olarak görmüş ve göstermiş olurlar.

Panel Tartışma

EntDebate

Nedir?

EntDebate, girişimcilerin kendi iş fikirlerini farklı bakış açısıyla görebilecekleri bir münazara etkinliğidir. Alışılmışın aksine, girişimciler EntDebate etkinliklerinde kendi iş fikirlerini değil tam karşıt görüşü savunurlar.

Girişimci ve
Münazara Bağlantısı

Münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur. Tartışma, belirli kural ve yöntemlere bağlı kalarak yapılır.

EntDebate etkinliklerinde girişimciler kendi iş fikirleri ile ilgili bir sav ile yarışır. Ancak bir farkla. Girişimci takımın, kendi iş fikrini destekleyen sav ile değil karşıt görüşteki sav ile münazarada yer alması beklenir.

Modern Tasarım Ofisi
İş toplantısı

Neden

EntDebate?

EntDebate etkinliklerinde girişimci takımlar, kendi iş fikirlerinin karşıt görüşünü savunur. Böylece iş fikirlerinin dezavantajlı yönlerini, geliştirilebilir alanlarını daha yakından görme fırsatı bulurlar. İlerleyen süreçte karşılaşacakları muhtemel müşteri / yatırımcı soru ve eleştirilerini önceden kendileri keşfederler.

EntDebate

Kazanımları

EntDebate etkinliklerinde her koşulda girişimci takımlar kazanımlar elde ederler. Yarışan girişimci takımlar, kendi iş fikirlerinin tam tersi görüşü savunurlar. Dolayısıyla münazarayı kaybederlerse iş fikirlerinin başkaları tarafından doğrulanmış bir, kabul edilmiş ve mantıklı bulunmuş bir modelde olduğunu görmüş olurlar. Kazanmaları durumunda ise iş fikirlerinin dezavantajı yönlerini net görürken, kendi iletişim, ikna, topluluk önünde konuşma yetkinliklerinin ne kadar iyi ve gelişmiş olduğunu görmüş ve ispat etmiş olurlar.

Pencereden Dışarı Bakmak
Bilgisayar mağazası

EntDebate İçin

Bize Ulaşın

Siz de girişimci takımlarınıza EntDebate yaptırarak onları geliştirmek, farklı bakış açıları kazandırmak ve girişimcilerinizin yetkinliklerini uygulamalı olarak geliştirmek isterseniz, info@tifika.com adresimize bir e-posta gönderebilirsiniz.

bottom of page